Provádím revize elektrických zařízení v rozsahu E4/A:

 dle nové ČSN 33 1600 ed.2 platné od listopadu 2009.


    ČSN 33 1600 ed.2 : Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání:

tato norma slučuje obě předešlé normy ČSN 33 1600:2005 a ČSN 33 1610 v jednu. V nové normě se především upravily lhůty revizí, kontrol a metody měření.


    Nabízím revize a kontroly dle ČSN 33 1600 ed.2

Měrění je prováděno kvalitními měřícími přístroji, které jsou pravidelně kalibrovány. K revidovaným spotřebičům vystavuji revizní protokoly vytvářené v progranu "revize profi" od společnosti ILLKO Brno. Nabízím možnost vést databázi vašich spotřebičů, tak že se nebudete muset starat, kdy vám končí platnost revizí na vašich spotřebičích. S předstihem vás kontaktuji a dohodnem nejbližší možný termín nové revize. Revizní protokoly mohu dodat jak v tištěné formě, tak v elektonické podobě ve formátu pdf, vypálené na disku CD. Můžete je tak mít zálohované na CD připravené kdykoli k vytištění. Protokoly v pdf jsou opatřeny jak razítkem, tak podpisem revizního technika, který revizi a kontrolu provedl.


      Dle normy ČSN 33 1600 ed.2 je každý podnikatel (zaměstnavatel i OSVČ bez  zaměstnanců) povinen mít platné revize elektrických spotřebičů. Mezi elektrické spotřebiče patří  např.: rychlovarné konvice, chladničky, přímotopy, stolní svítidla, počítače, vrtačky, prodlužovací  přívody.


       Zákazníkům nabízím možnost provést drobné opravy spotřebičů na místě při revizi (výměna síťového přívodu, výměna koncovek na prodluž. přívodech ..). Většina nevyhovujících spotřebičů neprochází revizí právě pro drobné závady.  K ceně za revizi bude připočtena pouze cena použitého materiálu. Pokud el. spotřebič nebo el. nářadí již neodpovídá technickým předpisům, nebo by jeho oprava byla neekonomická,   vystavím zákazníkovi potvrzení, na jehož základě může provést vyřazení spotřebiče z evidence majetku.


Evidence spotřebičů:

Každý spotřebič je označen štítkem s jedinečným číslem a čárovým kódem. Seznam revidovaných spotřebičů můžete obdržet jak vytištěný tak i v elektronické podobě na CD.


Prováděním revizí předejdete případným urazům el. proudem a škodách na majetku způsobených vadným el. spotřebičem, viz fotogalerie . :-)Děkuji všem, kteří si tento web prohlédli, už jen to je mne těší. :-)